Mere stof


Lokalforum sagen

Klik her under og download en pdf fil med artikel fra Nordvestnyt 17. november 2017.
nv nyt lokalforumsag


Fredningssagen

Her kan du downloade en pdf med Danmarks Naturfredningsforenings forslag til fredning af områder lang Østre Løb.
Det er en forholdsvis stor fil, så det kan tage lidt tid at åbne den.
Forslag til fredning, hent pdf-fil


 

Vindmøller på Orø

Lokalplanen
Lokalplanen der gælder nu

Interview med Vindmøllefirmaets projektdirektør 18. feb
Interview med Per Munk Jensen

Firmaet der jer de nuværende møller og vil bygge nye store møller
Link til SE Blue Renewables hjemmeside

Nabo til store vindmøller, to forskellige brochurer
Brochure om at være nabo til vindmøller udgivet af vindmølleindustrien.
Brochure om at være nabo til vindmøller udgivet af Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller.

Vindmøller og fugleliv
Om store vindmøller og fuglelivet. Fra Dansk Ornitologisk Forening.


 

Nitratforureningen på Orø

Link til Holbæk Kommunes høringsforslag
Link til rapport om den politiske proces i vandsagen
COWIs notat om Færgebakkernes vandværk


 

Fotograf Alla Daninas smukke Orø-billeder

Klik her og kom til Alla Daninas billeder.


 

Stednavne på Orø
Stednavne på Orø – læs Holger Larsens spændende og grundige artikel i fuld længde her. Hent artiklen som pdf-fil.